Hvad får jeg ud af at være med?

Vi har formuleret fem punkter som vi håber og tror på, du skal få ud af at være med.

For det første at få et godt afkast og for det andet at opnå et bedre afkast and du selv ville opnå. For det tredje, at du vil spare tid, da seriøs investering kræver masser af tid og tålmodighed. For det fjerde håber vi, at du vil opleve, at vi ved at følge Warren Buffetts gode råd, arbejder efter en solid investeringsstrategi og endelig for det femte er det vores mål, at du skal opleve at selskab og ledelse har samme mål som dig.

 

Hvordan investerer man i Juul Value Invest?

Fra tid til anden foretager vi en kapitalforhøjelse og nye investorer kommer ind på lige fod med nuværende aktionærer.

Kapitaludvidelser foretages til indre værdi uden tillæg eller fradrag, det vil sige til selskabets regnskabsmæssige nettoværdi.

 

Hvordan kommer man ud af investeringen igen?

Juul Value Invest er ikke børsnoteret og aktierne kan ikke sælges på et marked, men vi opererer med en tilbagekøbsforpligtelse, som betyder, at investorer indenfor 11 hverdage kan sælge sine aktier tilbage til selskabet, dog med et fradrag på 1 procent til at dække kursrisici og handelsomkostninger.

At man investerer i selskabet uden kurstillæg og at man sælger med blot 1 procents fradrag er klart lavere end de fleste investeringsforeninger.

 

Er Juul Value Invest en investeringsforening?

Nej, ikke som du kender det i almindelig tale, selvom formålet er det samme, nemlig at investere sammen med andre for at opnå et godt afkast.

Juul Value Invest er et aktieselskab og nye investorer kommer ind på lige fod med nuværende aktionærer, når vi fra tid til anden foretager en kapitaludvidelse.

 

Hvad investerer selskabet i?

Vi investerer primært i børsnoterede aktier og udgangspunktet er globalt. Vi har mulighed for at have kontanter eller investere i obligationer, hvis vi ikke kan finde aktier, der er attraktivt prissat.

Vi kan ikke investere for lånte midler og vi kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

 

Hvad er omkostningerne ved at være med?

Omkostninger til forvaltning udgør 2 promille af selskabets egenkapital pr. kvartal. Derudover kan forvalter opnå 15% af den del af afkastet, som bliver over 8 procent pr. år. Det er en bonus til forvalter, hvis investeringerne går godt. Vi opererer med vandmærke, hvilket betyder, at grænsen for bonus beregnes fra sidste bonus, så det ikke kan optjenes flere gange.

Forvaltningsomkostningerne beregnes efter øvrige omkostninger som handelsomkostninger, gebyrer, revision mv. Derfor er det i forvalters interesse med så lave omkostninger som muligt akkurat som de øvrige aktionærer.

Selskabet har ikke omkostninger til husleje, kontorhold, rejser mv. Dette afholdes af forvalter.

 

Hvorfor skal man investere mindst 750.000 kr.?

Finanstilsynet kræver, at man mindst investerer modværdien af 100.000 euro, når en alternativ investeringsfond (som Juul Value Invest) ikke har en såkaldt markedsføringstilladelse.

En markedsføringstilladelse kræver en meget omfattende administrativ byrde, som ville påføre et selskab af vores størrelse og dermed investorerne betydelige omkostninger.

Professionelle investorer må gerne investere mindre beløb.

 

Hvordan er skatten når man investerer i Juul Value Invest?

Juul Value Invest er et såkaldt investeringsselskab, hvilket betyder at selskabet er skattefrit, bortset fra udbytteskat på de udbytter, vi modtager fra vores investeringer.

Derimod bliver afkast beskattet hos den enkelte aktionær alt efter, hvilke midler, man har investeret.

Aktionærer, der har investeret almindelige frie midler bliver beskattet som kapitalindkomst.

Aktionærer, der har investeret via selskab bliver beskattet med selskabsskat.

Det er desværre ikke muligt at investere pensionsmidler.