Sådan investerer vi

Vi investerer efter Warren Buffetts filosofi. Buffett er verdens gennem tiden bedste investor. Han er klart den, der har tjent mest på investering og i dag én af verdens rigeste. Buffett har hele sit liv været åben om sin tankegang og sine principper, der er enkle og logiske. Det er simpelthen målsætningen, at investere sådan som Buffett råder til. Det har vi formuleret til nedenstående bud, som vores investeringer skal leve op til:

Vi køber kun selskaber, der har tjent godt i årevis

Det lyder logisk, men selskaber i finansielle problemer og selskaber med gyldne, men luftige fremtidsudsigter er udelukkede. Buffett siger: ”Køb selskaber med en stærk historisk indtjening og med en dominerende forretning”.

Vi køber kun selskaber, der kan fortsætte med at tjene godt

Det skal være sandsynligt, at den hidtidige stærke indtjening kan fortsætte i årevis fremad. Stærk konkurrenceevne, stabil forretningsmodel og god brug af selskabets penge er nøgleord. Buffett siger: ”De bedste resultater opnås som regel af selskaber, der laver nogenlunde det samme i dag som for fem-ti år siden”.

 Vi køber kun på grundlag af værdi

Vi forsøger at fastsætte de potentielle investeringers egentlige værdi og vi køber kun, på grundlag af værdien. Vi køber ikke på grund af optimisme eller sælger på grund af pessimisme. Vi køber ikke, fordi en aktie stiger og sælger ikke fordi den falder. Vi køber kun, fordi den anslåede værdi er klart højere end prisen. Buffett siger: ”Den vigtigste investeringsfaktor er, at fastsætte den grundlæggende værdi af et selskab og betale en fornuftig eller lav pris”.

 Vi køber kun, når vi får en solid rabat

Man kan ikke præcist beregne en akties værdi og derfor skal man købe med en solid rabat. Buffett siger: ”Vi insisterer på en sikkerhedsmargin (…) Vi anser dette princip for at være hjørnestenen i succesfuld investering”.

 Vi investerer altid langsigtet

Vi køber kun aktier, vi ville være komfortabel med at eje, selvom de ikke var børsnoterede. Man skal tro på selskabet også på lang sigt. Buffett siger: ”Køb en forretning, lad være at leje aktier”. ”Når Berkshire (Buffetts selskab) køber børsnoterede aktier, foretager vi investeringen, som hvis vi købte en privat virksomhed”.

Vi investerer som udgangspunkt udelukkende i aktier, men vi forbeholder os ret til at investere i obligationer eller have kontanter, hvis vi ikke kan finde aktier, der er attraktivt prissat. Selskabet kan ikke investere for lånte midler og selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.