Det er målet at du skal opnå:

At få et godt afkast

Hvis man investerer i aktier og påtager sig de medfølgende udsving, skal man også opnå et fornuftigt afkast på sigt. Selskabet har som mål, at vi i snit over tid skal opnå mindst 10% i årligt afkast, og vi skal kun investere i aktier, hvor vi tror på, at det kan lade sig gøre.

At få et bedre afkast

Hvis man overlader sine investeringer til andre, skal det være fordi man opnår et bedre afkast, end man selv kan opnå. Vi skal slå markedet – vi skal over tid slå vores relevante sammenligningsindeks.

At spare tid

Seriøs investering i aktier kræver masser af tid og tålmodighed. Vi gør arbejdet for dig og du får tid til noget andet.

At følge en solid strategi

På aktiemarkedet bliver man nemt fokuseret på, om markedet skal op eller ned, frem for at fokusere på at finde gode investeringer. Vi skal dag ud og dag ind følge den fastlagte strategi, som har givet masser af investorer – ikke bare Buffett – solide resultater over mange, mange år.

At have samme mål

Du skal opleve, at vi har fælles mål og er i samme båd. Og du har direkte kontakt til den der foretager investeringerne – ikke til en kundemedarbejder, som ikke kender baggrunden for investeringerne. Du skal have tillid til, at vi kontinuerligt arbejder efter strategien til fælles bedste.