Sådan investerer du

Køb og salg af aktier i Juul Value Invest

Køb af aktier i selskabet sker til indre værdi uden tillæg. Har selskabet en beholdning af egne aktier, kan investor blot købe af de egne aktier. Alternativt skal vi foretage en kapitaludvidelse til indre værdi.

Salg af aktier i Juul Value Invest sker som udgangspunkt til indre værdi minus 1 procent. Fradraget på 1 procent skal sikre, at omkostninger til salg af værdipapirer og mulige kurstab på salgsdagen ikke belaster de investorer, der bliver tilbage i selskabet. Hvis en anden investor ønsker at købe aktierne, kan handlen ske til indre værdi uden fradrag, da vi så ikke skal sælge af vores værdipapirbeholdning.

Selskabet har en tilbagekøbsforpligtelse der sikrer, at du med 7 dages varsel kan sælge dine aktier. Derudover er der 3 valørdage ved handel med værdipapirer, og en dag til overførsel, så der kan gå op til 11 dage inden pengene kan være på din konto. Vi vil dog tilstræbe, at gøre det hurtigere.

Mindste indskud

Mindste investering i selskabet er pt. 750.000 kr. af hensyn til Finanstilsynets regler. Dette kan senere blive ændret. Man kan godt sælge ud af sine aktier i mindre portioner end 750.000 kr., men på grund af Finanstilsynets regler skal de i givet fald sælges tilbage til selskabet eller til en anden nuværende investor i selskabet. De kan således ikke sælges til en ekstern investor. Man kan godt efterfølgende købe mindre portioner and 750.000 kr., blot man én gang har investeret for 750.000 kr.